Het koor

Het koor

Het Goudsch Kamerkoor richt zich met name op a-capellakoorzang en kiest daarbij klassieke muziek uit een breed repertoire, van de Renaissance tot eigentijdse werken, zowel geestelijk als wereldlijk.

Het koor treedt op bij gelegenheden van uiteenlopende aard en geeft circa acht uitvoeringen per jaar in Gouda en omstreken. Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt is het traditionele ‘A Festival of Lessons and Carols’. Daarnaast voert het koor al sinds een aantal jaren een passieconcert uit en geeft het minimaal één keer per jaar een concert of een concertreeks geïnspireerd door een bepaald thema.